W w dniach 25-26 XI 2017 na Hali sportowej Znicz w Pruszkowie członkowie ze Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Qvo Vadis Milanówek brali czynny udział w europejskim Turnieju Tenisa stołowego Środowisk Abstynenckich. Jednocześnie na Hali w tzw. Miasteczku regionalnym wystawialiśmy swoje prace artystyczne, ulotki związane z działaniami Stowarzyszenia oraz promowaliśmy Miasto Milanówek . Dzięki Gminie udostępniliśmy unikatowe pocztówki z fotografią dawnego Milanówka, promowaliśmy Firmę Pomorski i Syn i zapraszaliśmy do odwiedzania Naszego pięknego, zabytkowego miasta.....Krówki z Firmy Pomorski i Syn smakowały najbardziej :) W pierwszy dzień (25 XI ) Nasze dziewczyny: Małgorzata Kalinowska i Beata Przybylska brały udział w europejskim, indywidualnym Turnieju Kobiet, gdzie po kilkugodzinnej walce z zawodniczkami z różnych krajów zajęły Beata Przybylska II m-ce, a Małgorzata Kalinowska III m-ce. Szczęśliwe stanęły na podium. W drugi dzień brały udział w Drużynowych rozgrywkach. Cała impreza odbyła się pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy wsparciu Klubu Dartom Bogoria. Pomysłodawcą i głównym organizatorem był Prezes Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Bogdan Urban. A w przygotowaniach tego Turnieju brali udział przedstawiciele wszystkich Stow. z Mazowsza: Qvo Vadis Milanówek, Socjus z Pruszkowa, Żyrardów Jutrzenka, Kres Błonie, Szansa Brwinów, Familia i "13" z Grodziska Maz. , Eden Błonie, Zorza Ursus, Serce Warszawa, Krokus Warszawa, Constans z Konstancina, Raszyn, Ostrów Maz., Sierpc, Reduta Bemowo, Stow. ze Zwolenia....Cała impreza miała charakter integracyjny, mający na celu promować wszystkie Stowarzyszenia, Gminy, Przedstawicieli Instytucji pozarządowych. Honorowymi gośmi byli: Prezes PZTS Dariusz Szumacher, Krzysztof Brzózka Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Burmistrz Milanówka Wiesława Kwiatkowska, Burmistrz z Sierpca, Prezes MZSA Bogdan Urban i wielu innych zacnych , którzy wspierali tą Imprezę