Informujemy, że od nowego roku następuje zmiana Zarządu Stowarzyszenia

 

Prezes             Kamil Zbyszyński, 

v-ce Prezes      Katarzyna Sylwestrzak,

 

pozostałe stanowiska pozostają bez zmian.

W w dniach 25-26 XI 2017 na Hali sportowej Znicz w Pruszkowie członkowie ze Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Qvo Vadis Milanówek brali czynny udział w europejskim Turnieju Tenisa stołowego Środowisk Abstynenckich. Jednocześnie na Hali w tzw. Miasteczku regionalnym wystawialiśmy swoje prace artystyczne, ulotki związane z działaniami Stowarzyszenia oraz promowaliśmy Miasto Milanówek . Dzięki Gminie udostępniliśmy unikatowe pocztówki z fotografią dawnego Milanówka, promowaliśmy Firmę Pomorski i Syn i zapraszaliśmy do odwiedzania Naszego pięknego, zabytkowego miasta.....Krówki z Firmy Pomorski i Syn smakowały najbardziej :) W pierwszy dzień (25 XI ) Nasze dziewczyny: Małgorzata Kalinowska i Beata Przybylska brały udział w europejskim, indywidualnym Turnieju Kobiet, gdzie po kilkugodzinnej walce z zawodniczkami z różnych krajów zajęły Beata Przybylska II m-ce, a Małgorzata Kalinowska III m-ce. Szczęśliwe stanęły na podium. W drugi dzień brały udział w Drużynowych rozgrywkach. Cała impreza odbyła się pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy wsparciu Klubu Dartom Bogoria. Pomysłodawcą i głównym organizatorem był Prezes Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Bogdan Urban. A w przygotowaniach tego Turnieju brali udział przedstawiciele wszystkich Stow. z Mazowsza: Qvo Vadis Milanówek, Socjus z Pruszkowa, Żyrardów Jutrzenka, Kres Błonie, Szansa Brwinów, Familia i "13" z Grodziska Maz. , Eden Błonie, Zorza Ursus, Serce Warszawa, Krokus Warszawa, Constans z Konstancina, Raszyn, Ostrów Maz., Sierpc, Reduta Bemowo, Stow. ze Zwolenia....Cała impreza miała charakter integracyjny, mający na celu promować wszystkie Stowarzyszenia, Gminy, Przedstawicieli Instytucji pozarządowych. Honorowymi gośmi byli: Prezes PZTS Dariusz Szumacher, Krzysztof Brzózka Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Burmistrz Milanówka Wiesława Kwiatkowska, Burmistrz z Sierpca, Prezes MZSA Bogdan Urban i wielu innych zacnych , którzy wspierali tą Imprezę

W dniach 4-5 listopada 2017 Członkowie Stow. Qvo Vadis wyruszyli na podbój do Wąsewa. Po dwudniowych rozgrywkach podczas Turnieju Tenisa stołowego Stow. Abstynenckich Dziewczyny, w składzie : Jola Janczyk , Gosia Kalinowska i Beata Przybylska zajęły II miejsce w rozgrywkach drużynowych!!! A w turnieju indywidualnym Beata Przybylska II m-ce, Małgorzata Kalinowska IV. 

Dzięki wysokim notowaniom uzyskanym w poprzednich Turniejach, Beata Przybylska i Małgorzata  Kalinowska zostały nominowane do Europejskiego Turnieju Tenisa stołowego, który odbędzie się po raz pierwszy w Pruszkowie na Hali Znicz w dniach 25-26 XI 2017 . Gratulujemy Jolancie Janczyk debiutu na hali sportowej z rakietką !!! Życzymy Dziewczynom powodzenia....Może wkrótce powstanie drużyna Mężczyzn ;)

23 września mieliśmy przyjemność uczestniczyć na Festynie Rodzinnym "Trzeźwo, Zdrowo, na Sportowo" w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziorna. Impreza zorganizowana była przez Konstancińskie Stow. Rodzin Abstynenckich Constans 2010 w duchu abstynenckim. Integrowaliśmy się z innymi Klubami , mieszkańcami i Rodzinami. Spędziliśmy czas na wesoło, ćwicząc, rysując i wymieniając się własnymi doświadczeniami , częstując krówkami z Milanówka ;)

Już od listopada zapraszamy na darmowe konsultacje w ramach współpracy z OPS Milanówek i Punktu informacyjno-konsultacyjnego. Siedziba ul.Grudowska 26 Milanówek Konsultacje Indywidualne: Adam Maziewski, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  - udziela indywidualnego wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym, DDA, DDD Przyjmuje:  czwartki w godz. 17.00-18.00 oraz 21.00-22.00  Milanówek  ul. Grudowska 26

Bernarda Kejres, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień     Przyjmuje:  wtorek w godz. 19.00-20.00  Milanówek  ul. Grudowska 26

Elżbieta Dybińska, psycholog dla dorosłych – specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Przyjmuje: czwartki w godz. 13.30-16.30  Milanówek ul. Grudowska 26  

Grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin:  

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych         (prowadzona przez Pana Adama Maziewskiego)     czwartki w godz. 18.00-21.00 Milanówek ul. Grudowska 26 Grupa wsparcia dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych (prowadzona przez Panią Bernardę Kejres) wtorki w godz. 17.00-19.00 Milanówek ul. Grudowska 26