Już od listopada zapraszamy na darmowe konsultacje w ramach współpracy z OPS Milanówek i Punktu informacyjno-konsultacyjnego. Siedziba ul.Grudowska 26 Milanówek Konsultacje Indywidualne: Adam Maziewski, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  - udziela indywidualnego wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym, DDA, DDD Przyjmuje:  czwartki w godz. 17.00-18.00 oraz 21.00-22.00  Milanówek  ul. Grudowska 26

Bernarda Kejres, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień     Przyjmuje:  wtorek w godz. 19.00-20.00  Milanówek  ul. Grudowska 26

Elżbieta Dybińska, psycholog dla dorosłych – specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Przyjmuje: czwartki w godz. 13.30-16.30  Milanówek ul. Grudowska 26  

Grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin:  

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych         (prowadzona przez Pana Adama Maziewskiego)     czwartki w godz. 18.00-21.00 Milanówek ul. Grudowska 26 Grupa wsparcia dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych (prowadzona przez Panią Bernardę Kejres) wtorki w godz. 17.00-19.00 Milanówek ul. Grudowska 26