Dnia 8 marca odbyły sie wybory zarządu Stowarzyszenia Quo - Vadis . Członkowie Stowarzyszenia wybrali : 

Zarząd

Prezes - Jacek Bartosiewicz

wice prezes - Kamil Zbyszyński

skarbnik - Teresa Podgórska

sekretarz -Jolanta Jańczyk

członek zarządu - Krzysztof Wieczorek

komisja rewizyjna 

 Stanisław Dąbrowski

Jan Marcin Zdanowicz